Clown Restaurant Mascot, Osaka
Clown Restaurant Mascot, Osaka